Magnetna fizikalna terapija

Magnetna fizikalna terapija je medicinski tretman bez operativnih zahvata i medikamenata (lekova).

Ovaj vid lečenja ima za cilj da smanji bolove, poboljša sposobnost kretanja, da spreči invalidnost , ubrza metabolizam. Takođe, pomaže kod zarastanja sportskih povreda, ubrzava oporavak posle teških porođaja, rehabilituje organizam posle operacija. Može da pomogne i kod hroničnih bolesti, poboljšava ravnotežu tela, itd.

Osoba koja sprovodi ovaj vid lečenja je fizijatar (lekar specijalista). Nikada se ne prepuštati priučenim i nestručnim osobama što može dovesti do ozbiljnih problema koji se ne mogu popraviti.

Svaki dobar fizijatar, da bi mogao uspešno da sprovede proces lečenja, mora pre svega da prepozna problem svakog pacijenta, da uoči simptome, stepen bola, itd.

Najčešći oblik fizikalne terapije je ortopedska terapija koja se koristi za lečenje povreda mišića, kostiju i drugih tkiva u našem organizmu.

Magnetna fizikalna terapija se koristi od najranijeg doba života, tzv.pedijatrijska terapija. Primenjuje se kod dece kada imaju problem sa kretanjem, snagom ili koordinacijom pokreta.

Danas je poznato da neke vidove fizikalne terapije možemo primenjivati i u kućnim uslovima. Npr. za ubrzavanje cirkulacije, da se smanji bol i poboljša svakodnevna aktivnost. Više o vrstama fizikalne terapije pogledajte ovde.

Na našem tržištu možemo naći razna pomagala ali jedino što je ispravno, klinički ispitano, provereno i dozirano za dugotrajnu primenu u kućnim uslovima su AKMA. Akupunkturni magneti koji se proizvode u Institutu Mihajlo Pupin-Piezotehnologija doo, Beograd.

Institut se već 35 godina bavi proizvodnjom medicinskih magneta, jačine 600 Gausa, što je prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji odobreno kao jačina koja se primenjuje u kućnim uslovima. Proizvodi sa magnetima koje možemo da koristimo su : Magnetni sistem za leđno lumbalnu regiju- kod bola u leđima i kičmi. Magnetni sistem za koleno : za bolove u kolenu.


Više o Magnetna fizikalna terapija proizvodima pogledajte ovde :

Call Now Button