Institut Mihajlo Pupin magneti – tehničke karakteristike

Magnet koji se koristi kao izvor magnetnog polja u AKMA (akupunkturni magnet) magnetima izrađuje se tehnologijom primenjenom za tzv. izotropni barijum ferit prilagođenom specifičnim uslovima radi postizanja određenih karakteristika AKMA.

Hemijska formula ovog materijala je BaFe12O19, a kristalna struktura je heksagonalna. Fizičke osobine su mu sične keramici, tj. krt je, električno neprovodan, specifične težine 4,7 grama po centimetru kubnom.

Magnetne karakteristike ovog materijala su :

  • Remanentna indukcija Br =0,2-0,22 T (2000-2200 G )
  • Koercitivno polje Hc=120-144 kA/m (1600-1800 Oe)
  • Energetski proizvod (BH) max = 6,4-8 kJ/m3 (0,8-1 MGOe)
  • Kirijeva tačka, tj. gubitak magnetnih osobina je pri 450° C
  • Gustina magnetnog fluksa na površini je 60 mT (600 Gausa)
  • Temperaturni koeficijenat remanence TKBR = -0,2 % / °C

U istraživanju su korišćeni magneti sa statičkim magnetnim poljem Br = 60 mT. Statičko magnetno polje deluje na ćelije organizma i na krv. Na ćelije deluje tako što se povećava propustljivost ćelijske membrane i samim tim poboljšava metabolizam. U krvi, zbog različito naelektrisanih jona, dolazi do bržeg kretanja krvi, što poboljšava ishranu tkiva.

Navedeni statički magneti AKMA proizvode se u više oblika I dimenzija. U ovom istraživanju korišćeni su statički magneti prečnika 6 mm, jednokonveksni, sa prečnikom dejstva 17 mm i dubinom dejstva 10 mm i magneti prečnika 12 mm, sa prečnikom dejstva 35 mm i dubinom dejstva 20 mm.

Hemijska formula materijala je BaFe12O19. Pored magnetnog polja pritiskanjem magneta postiže se i akupresurni efekat na bioaktivnim tačkama kože. Hemijski, ovi magneti su neaktivni, ne oksidišu, otpotni su na organske rastvarače, kiseline, vlagu. Oni ne izazivaju alergijske reakcije, ne provode električnu struju, tvrdi su, stabilni, dugovečni, dakle ne demagnetišu se vremenom. Pored toga, jednostavni su za upotrebu i postojani u oralnim fluidima. Ovi magneti su izotropni magneti, presuju se bez uticaja magnetnog polja I njihove magnetne osobine su jednake u svim pravcima.

Fizikalna terapija
Fizikalna terapija
Call Now Button