HEMOSTICK – Institut Mihajlo Pupin Beograd

HEMOSTICK – Institut Mihajlo Pupin Beograd

HEMOSTICK – Institut Mihajlo Pupin Beograd – Proizvod i pronalazak postoje od 1983. godine, a zaštićen je i patentom (Euro patent i kanadski patent). Stručnjaci Instituta Mihajlo Pupin iz Beograda su u saradnji sa tada najeminentnijim lekarima, a jedan od njih bio je Dr Nikola Dekleva, proizveli proizvod za lečenje hemoroida pod imenom MAGNETOPLAG. Dr Adam Selea je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio doktorsku tezu sa nazivom: Lečenje hemoroidalne bolesti magnetnim poljem“ upravo koristeći proizvod MAGNETOPLAG u kliničkim ispitivanjima.

HEMOSTICK je proizvod koji Institut Mihajlo Pupin proizvodi od tada i u bivšoj Jugoslaviji se mogao kupiti u apotekama. Proizvod HEMOSTICK je zaštićen evropskim patentom i kanadskim patentom koji je još uvek na snazi. HEMOSTICK je danas (trenutno) jedino medicinsko sredstvo koje se proizvodi u Srbiji koje ima CE znak. CE znak. To je dokaz da proizvod i njegov proizvođač ispunjavaju sve evropske – svetske zdravstvene norme i standarde u proizvodnji istog. Proizvod može registrovati i pustiti u promet u bilo kojoj zemlji u svetu.

HEMOSTICK je u prometu u tadašnjoj Jugoslaviji, sada Srbiji od 1983, zatim u Nemačkoj, Poljskoj, Rusiji, itd. Za sve vreme Institut Mihajlo Pupin Beograd je imao i ima rešenja za proizvodnju i promet HEMOSTICK izdata od strane Ministarstava zdravlja svih pomenutih država. Sve je, naravno, proizvedeno i proizvodi se u Institutu Mihajlo Pupin u Beogradu. Ne sme se upotrebljavati kod obolenja kao što su kancer, polipi na debelom crevu, metalni implantati u zoni karlice. Više o tome šta su hemoroidi pogledajte ovde.

HEMOSTICK – Institut Mihajlo Pupin Beograd UPOZORENJE

Važno je da, ako imate bilo kakav problem sa debelim crevom, se ne lečite sami, već se obratite proktologu (specijalista za debelo crevo) i ako je dijagnoza hemoroidi – preporučujemo HEMOSTICK.

Stručnjaci IMP tvrde da ćete se izlečiti od hemoroida. Proizvod je neograničenog veka trajanja i možete ga koristiti i ako vam se hemoroidi vrate posle nekoliko meseci ili godina. To zavisi od vašeg metabolizma i cirkulacije, vrste posla, načina ishrane i urednosti života.

Proizvođač za svaku ugrađenu komponentu u HEMOSTICK poseduje sigurnosne (bezbednosne) listove.

Tekst pripremio:

Radoslav Jevtovic, dipl. fizičar

Direktor Instituta Mihajlo Pupin-Piezotehnologija doo

Call Now Button