Kako dezinfikovati vodu za piće ?

DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE

Dezinfekcija vode za piće je jedna od tema koja se sve češće spominje. Najveće epidemije kao što su kolera, kuga, tifus, i druge se prenose bakteriološki neispravnom vodom. Jedna od mera u prevenciji oboljenja izazvanih higijenski neispravnom hranom i vodom je dezinfekcija vode. Dezinfekcija vode je osnovni proces obrade vode, kojim se mikroorganizmi opasni po zdravlje uništavaju ili inaktiviraju.

Komercijalna sredstva za dezinfekciju vode su:na bazi joda, kiseonika, srebra, UV zračenja i sredstva na bazi hlora  (gasoviti hlor, natrijum hipohlorit, hlor-dioksid). Zbog duže sterilnosti vode hlorna jedinjenja nemaju alternativu i svi drugi postupci čine pomoćne postupke koji mogu manje ili više da smanje korišćenje hlornih jedinjenja, ali ne i da ih potpuno zamene.

 Gde da kupim hlor i jedinjenja na bazi hlora za dezinfekciju vode?

Jedinjenja na bazi hlora se mogu kupiti u trgovinama i praktično su dostupna u svakom gradu. Takodje postoje i koji iz kuhinjske soli proizvode hlorna jedinjenja.  Uredjaji uz pomoću jednosmerne struje procesom elektrolize proizvode aktivan hlor u obliku veoma razblaženog vodenog rastvora i najčesće se primenjuju kod dezinfekcije pijaće vode i kod bazena za kupanje sa blago slanom vodom.

Kako da ga doziram u vodu u tačno određenoj količini proizvedeno ili kupljeno hlorno jedinjenje da bi se voda dezinfikovala?

Za ovu operaciju je neophodno imati automatski uređaj za dodavanje tečnih jedinjenja hlora u vodu.

Automatski uređaj za doziranje tečnih hlornih jedinjenja  se najčešće uključuje u rad kada se uključuje i crpna pumpa koja crpi vodu iz bunara. Hlorno jedinjenje se dodaje u tačno odredjenoj količini (Pravilnicima je definisana maksimalna koncentracija dezinficijensa koja se sme dodavati vodi koju tretiramo da bi se sprečilo nastajanje sporednih proizvoda)   potrebnoj da se voda dezinfikuje tj da se unište mikroorganizmi, posebno patogeni, što rezultuje da se kvalitet vode održava unutar zakonodavnih normi. Više o dezinfekciji vode pogledajte ovde.

DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE – uspešnost

Dezinfekcija vode za piće i rezultati koje je postigla postiže se  tek mikrobiološkom hemijskom analizom obrađene vode. Na ovaj način se konstatuje stanje ulazne i vode posle dezinfekcije.

Uvek nam možete pisati ovde.

Call Now Button