Delovanje magneta na čoveka

Delovanje magneta na ljudski organizam

Delovanje magneta na ljudski organizam se najviše ogleda kroz primenu fizikalnoj terapiji. 

Termin elektromagnetizam se odnosi na magnetne sile koje nastaju dejstvom elektriciteta. Elektromagnetne naprave se mogu tako koristiti da proizvedu namagnetisanje koje varira u snazi i pravcu. Ovo je relativno nova primena magnetne sile, ali je ova sila sveprožimajuća i ima isti efekat na ljudsko telo kao i prirodne magnetne sile.

Različiti magnetni materijali

Različiti materijali imaju različite sposobnosti koje im omugućavaju da postanu magneti. Postoje četiri vrste modernih magneta široke primene, svaki oh njih zasnovan na drugačijoj strukturi materijala. Unutar svake od vrsta, postoji merilo snage, kojim se određuje jačina magneta, tj; postoje jaki, srednji i slabi magneti, sveki od njih sa karakterističnim sposobnostima. Četiri vrste magneta su: magneti od kombinacije neodima, gvožđa i bora; kombinacija samarijuma i kobalta;magneti od ferita i alniko magneti. Prve dve vrste su poznate još kao magneti retkih elemenata, jer su nastali od kombinacije elemenata koji se retko nalaze u prirodi. Magnet od kombinacije neodima, gvožđa i bora je nedavni dodatak kolekciji modernih magnetnih materijala. Više o magnetizmu vidite ovde.

Delovanje magneta na ljudski organizam – koji magneti se koriste

Feritni magneti ili keramički magneti razvijeni su jiš 50-tih godina i još uvek su u upotrebi. Specijalna verzija ovog magneta je „savitljivi“ magnet, koji se dobija tako što se feritni prah pospe po savitljivom materijalu, kako što je guma ili platnena traka. Alniko magneti napravljeni su još 30-tih godina i još uvek se koriste.

Magnetna guma se dobija tako što se feritni prah na bazi barijuma ili stroncijuma pospe na gumenu ili PVC matricu, a zatim se oblikuje ili seče u trake. Ovako pripremljen materijal se obično naknadno magnetiše. Većina magneta na bazi gume je savitljiva.

Kako magneti utiču na naše telo

Magneti unose red među haotične molekule neke materije, tako omugućavaju molekulima da putuju kroz uske sudove; ovo ima bitnu primenu u ljudskom organizmu.

Možemo uporediti tok molekula kroz krvne sudove sa plutanjem balvana niz reku. Ako su balvani u nizu, oni će lako proći ceo tok i stići do odredišta. Međutim, ako izađu iz prave linije, oni zajedno sa drugim balvanima skreću i zaglavljuju čitav tok. Magneti se brinu za to da svi molekuli budu poređani kako treba, u jednoj liniji, kao balvani koji prate tok reke. Ista se ilustracija može primeniti i na energetske tokove u organizmu, jer haos pravi zastoje, a red ubrzava stvari.

Delovanje magneta na ljudski organizam – pozitivan uticaj 

Istraživanja su pokazala da magneti pospešuju proizvodnju amino-kiselina i da pozitivno utiču na čitavo telo. Drugim rečima, magneti ubrzavaju metabolizam i pomaže telu da radi kako treba, tj. Pomažu da kiseonik i hranljive materije stignu što pre do mesta povrede, kako bi popravili nastalu štetu.

Voda čini neverovatnih 66% našeg organizma. Magneti oslabljuju povišeni krvni pritisak vode. Na taj način sve materije koje se prenose vodom mogu lakse da pređu u ćelije kojima su potrebne. Hemoglobin, materija koja se prenosi crvenim krvnim zrncima, sadrži gvožđe, koje preuzima kiseonik i dnosi ga gde je najpotrebnije. Ako su molekuli gvožđa pravilno raspoređeni, oni akumuliraju energiju koja utiče na poboljšanje krvi. Štaviše, magneti utiču na molekule u telu iako ne dolaze u dodir sa njima. To znači da magnet postavljen na telo deluje na ćelije i telesne tečnosti kroz kožu, tako da nije neophodno raditi punkturu kože.

Više o delovanju magneta na ljudski organizam pogledajte kroz proizvode IMP-piezotehnologija ovde.

delovanje magneta na ljudski organizam
Call Now Button