BLOG

Bolovi u stopalima i prstima Stopala. Preneće vas odavde do kraja  sveta ako zatražite . Da li ste bar jednom osetili potrebu da se zahvalite svojim stopalima na požrtvovanju, svakodnevnom…

Bol u stopalu

DEZINFEKCIJA VODE ZA PIĆE Dezinfekcija vode za piće je jedna od tema koja se sve češće spominje. Najveće epidemije kao što su kolera, kuga, tifus, i druge se prenose bakteriološki…

Kako dezinfikovati vodu za piće ?

Magnetizam postoji još od vremena nastanka prve materije, tako da je star koliko i vasiona. Nema dokaza da su magnete koristili naši prvi čovekoliki preci. Međutim, postoje tvrdje da su…

Magneti, vrste magneta i magnetizam

Živa bića su od samog postanka izložena dejstvu geoelektričnih i geomagnetnih polja i u tom pogledu je ostvarena ravnoteža. Kako se civilizacija razvija, ova uspostavljena harmonija se narušava. U savremenim…

Magnetizam

MAGNETOTERAPIJA Magnetni stimulatori – magnetoterapija koriste se kod bolesnika sa različitim poremećajima koji uglavnom nastaju usled nedovoljne oksigenacije različitih organa ili sistema čoveka. Manifestuju se na različite načine. To su…

Magnetoterapija -fizikalna terapija

ANATOMIJA KUKA I KARLICE -Bolovi u kukovima Kuk je jedan od najvećih i najvažnijih zglobova koji ima važnu funkciju u razvoju i održavanju pravilne arhitekture lokomotornog sistema (statike i simetrije…

Bolovi u kukovima

Postoje različita mišljenja među stručnjacima kada je u pitanju definisanje celulita, ali ono oko čega se svi slažu je da u današnje vreme celulit predstavlja estetski problem ogromnog broja ženske…

Celulit na nogama

Iskustva u praksi i različita sprovedena istraživanja pokazala su da  odrasla populacija najčešće ima tegobe kao što su bolovi u kičmi, bolovi u nogama, problemi sa zglobovima, dok se najviše…

Bolovi u kičmi

Kao godina osnivanja Instituta „Mihajlo Pupin“ uzima se 1946., kada Srpska Akademija Nauka (SAN) osniva dva instituta i to: Institut za telekomunikacije i Institut za elektroniku. Iz sastava ova dva…

Institut Mihajlo Pupin

Call Now Button